Understöd

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse delar varje år ut en summa i understöd. Främst stöds föreningsverksamhet inom fritid, kultur och idrott i Helsingfors med omnejd. Vi har inte möjlighet att understöda privatpersoner.

Ansökningsperiod är hela oktober månad, då även ansökningsformuläret på denna webbisda är öppet. Vi tar inte längre emot fritt formulerade ansökningar.

Redovisning

En förutsättning för att erhålla understöd är att understöden redovisas.
Använd detta formulär.


Frågor gällande bidragen och redovisningarna riktas till styrelsens ombudsman Peter Estlander
peter.estlander@estlander.fi

 

"Hemmet är det ställe där de stora är små och de små är stora."

~ Glen Wheeler