Understöd

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse delar varje år ut en summa i understöd. Främst stöds föreningsverksamhet inom fritid, kultur och idrott i Helsingfors med omnejd. Vi har inte möjlighet att understöda privatpersoner.

Ansökningsperiod är hela oktober månad, då även ansökningsformuläret på denna webbisda är öppet. Notera att vi inte beaktar fritt formulerade ansökningar som skickas in per post eller e-post.

Redovisning

En förutsättning för att erhålla understöd är att eentuella tidigare understöd redovisas.

REDOVISA


Frågor gällande bidragen och redovisningarna riktas till styrelsens ombudsman:

Peter Estlanderpeter.estlander@estlander.fi

 

 

"Hemmet är det ställe där de stora är små och de små är stora."

~ Glen Wheeler