Förvaltning

Styrelse

Stiftelsen företräds och förvaltas av en styrelse. För närvarande sitter följande personer i styrelsen:

 • Patrik Lerche (ordförande)
 • Rasmus Ritamäki (vice ordförande)
 • Wilhelm von Nandelstadh
 • Jerker Hedman
 • Monica Mickos
 • Rabbe Sandelin

Som stiftelsens ombudsman fungerar Peter Estlander.


Förvaltningsråd

Ett förvaltningsråd övervakar och stödjer stiftelsens verksamhet. Förvaltningsrådet består av minst nio eller högst aderton ledamöter som väljs för ett år i sänder.

Ordförande är Yvonne Nylund-Fagerstedt, viceordförande Ann-Louise Laaksonen.

Följande sammanslutningar utser årligen representater till förvaltningsrådet:

 • Aktia  Abp
 • Folksam Skadeförsäkring Ab
 • Andelslaget Varuboden 
 • Arbetets Vänner Huvudföreningen rf
 • Arbetets Vänner i Sörnäs rf    
 • Ekonomföreningen Niord rf    
 • Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
 • Handels- och industritjänstemannaföreningen i Helsingfors rf
 • Helsingfors svenska lärarförening rf
 • Helsingfors svenska Marthaförening rf
 • Helsingforsnejdens tjänstemän TU rf
 • Ingman Group Oy Ab
 • Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf
 • Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
 • Svenska folkskolans vänner rf
 • Svenska Kamratförbundets vid Statsjärnvägarna Hfors krets rf
 • Svenska Kvinnoförbundets Helsingfors avdelning rf
 • Tekniska föreningen i Finland rf

 


Stiftelsens stadgar (pdf)