Förvaltning

Stiftelsen företräds och förvaltas av en styrelse. För närvarande sitter följande personer i styrelsen:

  • Patrik Lerche (ordförande)
  • Rasmus Ritamäki (vice ordförande)
  • Veikko Aaltonen
  • Jerker Hedman
  • Monica Mickos
  • Rabbe Sandelin

Som stiftelsens ombudsman fungerar Peter Estlander.

Du är välkommen att bekanta dig med stiftelsens stadgar (PDF).