Kvarteret Sesam färdigt 

Kvarteret SESAM, SAMSE, TOUKORANTA färdigt enligt tidtabell i augusti 2009 

Största delen av de nya bostäderna har byggts av OP-Eläkekassa och Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens storsatsning i de svenskspråkiga kvarter som redan finns och som håller på att etableras i Arabiastranden är en följd av Bostadsstiftelsens 50-årsjubileum. OP-Eläkekassa står för byggandet av 107 bostäder och Bostadsstiftelsen för 36 bostäder i kvarteret. Folkhälsan har deltagit genom att finansiera 3 handikappanpassade bostäder.

Kvarteret består av 139 hyresbostäder, ett svenskt daghem (stadens) med 63 platser, en svensk kvartersskola (stadens), kansli och verksamhetsutrymmen för Finlands Svenska Synskadade r.f., Svenska skolan för synskadade (som är den enda svenska statliga skolan i Finland) med elevhem, samt kansli för det Finlandssvenska specialpedagogiska resurscentret SPERES. I den nya helheten finns också utrymmen för Svenska synskadade i Mellersta Nyland r.f.

I planeringen av kvarteret och helheten har stor vikt lagts vid att göra både boendet och miljön handikappvänliga. De gemensamma gårdarna i hela Arabiastrandsområdet har konstverk som utgår från något speciellt tema. Sesams gård har döpts till "Sinnenas gård". Här har landskapsarkitekterna Emilia Weckman och Teresa Rönkä skapat verket "Båten", en rofylld och ändå central plats med bänk och sandlåda i skuggan av ett träd.
Konstnären Riikka Latva-Sompas verk "Näktergalen" är inspirerat av H.C.Andersens vackra saga. Det består av en glasramp som leder till huvudingången. På glaset avbildas i relief grenverket från de klibbalar som vuxit på området. Bland grenarna skymtar guldfärgade fåglar och på bänken under rampen vilar en näktergal av brons. Verket har skapats i samarbete med arkitekt Stefan Ahlman. (Arabiastrandens konstsidor: