Sesam: En hyllning till Vivans vision

Storsatsningen Sesam i Arabiastranden är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelses senaste projekt.

I Sesam ingår:
  • 36 hyresbostäder i ett nybyggt hus.
  • Daghem och kvartersskola för svenskspråkiga barn.
  • Verksamhets- och kansliutrymmen för de övriga finlandssvenska organisationerna som satsar i Sesam.
  • Organisationerna är Finlands Svenska Synskadade, Samfundet Folkhälsan samt Svenska skolan för synskadade.
Projektet kan ses som en hyllning till Vivan Juthas, stiftelsens första ordförande och eldsjäl. Dessutom är Sesam en naturlig fortsättning på hennes vision. Jag tror att Vivan skulle ha varit mycket stolt över Sesam, säger styrelseordförande Patrik Lerche.

 

PRESSMEDDELANDE 8.11.2007 (PDF)

 

"Hemmet är en uppfinning som ingen ännu har kunnat förbättra."

~ Ann Douglas